quote-iconVypočítať cenu

Záhradný architekt

zahradny architekt
Autor: Ing. Barbora Slabeciusová, PhD.
Dátum: 18.2.2024
Prečítané: 247x

Prečo zveriť svoju záhradu do rúk záhradného architekta?

Ešte donedávna prevládal v spoločnosti názor, že najefektívnejší a cenovo najvýhodnejší spôsob zhotovenia záhrady pri rodinnom dome je postupné, svojpomocné realizovanie záhradných úprav. Najmä kvôli zmene životného štýlu v posledných desaťročiach, rastie čoraz viac dopyt po záhradách, ktoré sú navrhnuté špecialistami a sú realizovateľné takpovediac “na kľúč”, podobne ako je to aj pri výstavbe rodinných domov. Ponuka záhradných architektov a spoločností venujúcich sa záhradnej architektúre je čoraz pestrejšia a dostupnejšia nielen v Bratislave a jej okolí, ale aj v rámci celého Slovenska.

Stále viac majiteľov záhrad sa preto rozhodne zveriť návrh svojej záhrady do rúk záhradného architekta. Možno aj Vy uvažujete o investovaní do služieb záhradného architekta a pýtate sa aké výhody Vám prinesie záhradný projekt vypracovaný týmto odborníkom. V nasledujúcom článku Vám predstavíme profesiu záhradný architekt, dozviete sa ako záhradný architekt pracuje a čo všetko sa skrýva v cene, ktorú zaplatíte za jeho služby.
3d vizualizacie zahradnych projektov
Moderný 3D návrh záhrady a vizualizácia záhradného projektu od profesionálneho záhradného architekta

Architekt pre záhrady ako profesia pre tvorbu exteriéru

Záhradný architekt je profesista, ktorý vytvára architektonický návrh exteriérových priestorov rôznych mierok. Pripravuje projekty pre realizáciu nových alebo revitalizáciu už existujúcich priestorov ako sú terasy, zelené strechy, átriá, záhrady, ale aj mestské parky alebo rekreačné areály. Záhradný architekt pri svojej práci aplikuje vedomosti z oblasti architektúry a prírodných vied. Záhrada vytvorená záhradným architektom je nielen funkčné, ale aj umelecké dielo pozostávajúce zo starostlivo vybraných a prepojených živých a neživých prvkov.

Dobrý záhradný architekt je tvorcom kompletnej vízie exteriéru - záhrady. Záhrada je vďaka nemu chápaná nielen ako časť pozemku, ktorá ostala po finalizácii domu a ostatných stavieb nezastavaná, a je potrebné vyplniť ju zeleňou. Vďaka záhradnému architektovi sa zo záhrady stáva ucelený plnohodnotný priestor, ktorý podobne ako interiér domu poskytuje svojmu majiteľovi požadované funkcie. Záhrada vytvorená dobrým záhradným architektom má svoj rukopis a pridanú hodnotu.

Architekt pre exteriér vytvára návrh záhrady vždy na mieru a podľa požiadaviek klienta, dbajúc pri tom na špecifiká lokality, v ktorej sa záhrada nachádza. Ovláda zásady architektonickej kompozície, trendy a štýly používané v záhradnej architektúre. Dokonale pozná sortiment rastlín, nároky rastlín na svetlo, teplo a pôdu, navrhuje ich vhodné kombinácie. Dobrý záhradný architekt navrhne záhradu tak, aby bola premenlivá a pôsobivá počas celého roku. Ovláda tiež princípy umiestňovania a technológie výstavby drobných záhradných stavieb ako sú altánky, pergoly a prístrešky, záhradné jazierka, spevnené plochy, schody. Pri návrhu stavebných častí záhrady spolupracuje so stavebnými inžiniermi a ďalšími profesistami.

Záhradný architekt má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čo ho odlišuje od profesie záhradníka a realizátorov záhradných úprav. Podobne ako je obrovský rozdiel medzi architektom a stavebnou firmou, je rozdiel aj medzi záhradným architektom a realizačnou záhradníckou firmou. Realizátori záhrad majú skúsenosti v oblasti záhradníctva, stavebníctva a inžinierskych sietí, no z pohľadu realizácie.

  • Ak si želáte záhradu postaviť ako celok, budete potrebovať odborníka na dizajn, ktorým je záhradný architekt.
zahradny architekt
Projekt a vizualizácia záhrady od záhradného architekta s požiadavkou majiteľov na exotický exteriér moderného domu

Ako pracuje záhradný architekt - na čo sa pripraviť

Záhradný architekt zvyčajne v prvej fáze prípravy projektu realizuje obhliadku pozemku, na ktorom bude stáť nová, resp. zrekonštruovaná a zrevitalizovaná záhrada. Počas obhliadky pozemku si záhradný architekt zameria už existujúce objekty a dreviny na pozemku, všíma si orientáciu pozemku voči svetovým stranám, umiestnenie zdroja vody, sklon terénu a ďalšie špecifiká.

Najčastejšie v rámci obhliadky pozemku sa záhradný architekt rozpráva s majiteľom záhrady o jeho predstavách a nárokoch na budúcu záhradu. Záhradný architekt sa Vás opýta na Vaše preferencie v oblasti materiálového riešenia, farieb a štýlu. Bude sa tiež zaujímať kým a ako často bude záhrada využívaná. Dôležité je tiež ujasniť si časové a finančné možnosti, ktoré je majiteľ ochotný investovať do údržby záhrady. Aj tá najjednoduchšia záhrada si totiž vyžaduje pravidelnú a celoročnú údržbu.

Záhradný architekt na základe týchto informácií vytvorí prvotný návrh záhrady. Návrh záhrady môže byť spracovaný v podobe 2D pôdorysu, no odporúčame zvoliť si záhradného architekta, ktorý svoje myšlienky dokáže prezentovať aj prostredníctvom 3D realistickej vizualizácie. V súčasnosti je možné okrem pôdorysného riešenia naprojektovať budúcu záhradu v špecializovaných softvéroch, ktoré umožnia pozrieť sa na priestor z každej perspektívy a zároveň vedia vykresliť premenlivosť záhrady, vrátane rastlinných prvkov nielen počas dňa, ale aj celého roka. Majiteľ tak získa predstavu napr. o zatienení jednotlivých častí záhrady alebo aj o výhľade, ktorý bude mať zo svojho domu. 3D návrh poskytuje majiteľovi možnosť uvidieť svoju záhradu ešte pred realizáciou a porovnávať rôzne alternatívne riešenia.

Dobrý záhradný architekt konzultuje pripravený návrh s klientom a zapracuje jeho pripomienky, tak aby bol s finálnym návrhom spokojný. Následne vypracuje realizačný záhradný projekt, podľa ktorého je možné záhradu realizovať akýmkoľvek realizátorom záhradných úprav, podľa výberu zákazníka.
zahradny projekt
Práca záhradného architekta nekončí odovzdaním záhradného projektu. Záhradný architekt spolupracuje tiež pri realizácii svojho návrhu. Konzultuje potrebné otázky s realizátorom záhrady, v prípade potreby odsúhlasuje alebo navrhuje potrebné zmeny v návrhu. Vyberá alternatívne druhy rastlín v prípade ich aktuálnej nedostupnosti.

Prečo je výhodnejšie obrátiť sa na záhradného architekta?

Dobrý záhradný architekt takmer vždy podporuje snahu majiteľov záhrad zapojiť sa do tvorby záhrady aj vlastnými silami. Je však dôležité uvedomiť si, aký veľký je rozdiel vo vysádzaní malého záhonu v predzáhradke a v navrhnutí a realizácii záhrady ako komplexného celku.

  • Máte umelecké cítenie a priestorovú predstavivosť?
  • Máte dostatočné vedomosti o rastlinnom materiáli a nárokoch jednotlivých druhov?
  • Orientujete sa dobre v predpisoch, bezpečnostných požiadavkách a technických normách?
Ak sa v týchto oblastiach necítite ako doma, odporúčame Vám obrátiť sa na záhradného architekta!

Investícia do záhradného projektu, ktorého cena sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur sa vráti takmer okamžite. Záhradný architekt navrhne záhradu s prihliadnutím na Vaše finančné možnosti. Po vypracovaní záhradného projektu je už len na Vás, či sa rozhodnete záhradné úpravy realizovať naraz alebo v niekoľkých fázach. Záhradný architekt Vám vypracuje plán, na základe ktorého viete optimalizovať a dobre naplánovať jednotlivé výdavky. Je možné, že na základe návrhu od záhradného architekta budete môcť jednotlivé časti realizovať aj svojpomocne a zároveň aj oveľa efektívnejšie. Záhradný architekt Vám poradí, ktoré práce je vhodné prenechať záhradnej firme, a ktoré môžete realizovať aj Vy ako majitelia záhrady.

Ak držíte v rukách projekt vypracovaný záhradným architektom, máte presný a jasný návod ako postaviť Vašu záhradu. Firma venujúca sa realizácii záhrad, tak ušetrí čas, ktorý by inak potrebovala na konzultácie s Vami, a v konečnom dôsledku ušetríte aj pri cene za realizáciu záhrady.

V neposlednom rade je dôležité poznamenať, že kvalitne navrhnutá a optimálne zrealizovaná záhrada dokáže zvýšiť celkovú hodnotu nehnuteľnosti aj o niekoľko desiatok percent. Investovanie do služieb záhradného architekta je preto v konečnom dôsledku veľmi výhodné.

Hľadáte záhradného architekta v Bratislave a jej okolí? Pozrite si naše ukážky záhradných projektov alebo realizácií záhrad a objednajte si záhradný projekt od skúsených profesionálov.