quote-iconVypočítať cenu

Údržby záhrad

udrzby zahrad blog title jpg
Autor: Ing. Barbora Slabeciusová, PhD.
Dátum: 14.11.2023
Prečítané: 551x
Každá okrasná záhrada spolu so svojimi časťami tvorí živý organizmus, ktorý aby prosperoval a prinášal nám dlhodobo úžitok a potešenie vyžaduje pravidelnú a odbornú starostlivosť.

Údržbe záhrad sa venujeme už v štádiu ich návrhu, kedy sa záhradný architekt spolu s majiteľom budúcej záhrady rozpráva o rozsahu starostlivosti, ktorú si budú jednotlivé prvky vyžadovať. Pri navrhovaní záhrady zohľadňujeme časové a finančné možnosti jej majiteľov. Záhrada sa ako exteriérové dielo vyvíja v čase a mení sa počas striedajúcich sa ročných období. Pri údržbe rastlinných prvkov záhrady sa vo veľkej miere riadime práve aktuálnym ročným obdobím, poveternostné podmienky však ovplyvňujú aj princípy údržby technologických častí záhrad ako sú napríklad automatické závlahové systémy alebo technologické časti jazierok.

Pravidelná a profesionálne realizovaná údržba záhrady sa prejaví nielen na jej vzhľade, ale najmä na jej zdraví a odolnosti voči chorobám, škodcom a iným nepriaznivým vplyvom. Neodbornými zásahmi je naopak možné záhradu poškodiť, ale aj nenávratne znehodnotiť niektoré jej časti.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať základným typom údržby, ktoré si vyžaduje takmer každá okrasná záhrada.

Spoločne si prejdeme:

 • Akú údržbu vyžaduje trávnik
 • Ako udržiavať okrasné záhony
 • Prečo rezať a tvarovať dreviny
 • Ako udržiavať závlahu
 • Ako sa starať o jazierka
planovanie a udrzby zahrad jpg
Plánovanie tiež patrí k dôležitým faktorom údržby záhrady

Údržba trávnikov

Trávnik tvorí vo veľkej väčšine okrasných záhrad ich plošnú dominantu a významne ovplyvňuje celkový vzhľad záhrady. Pravidelná a správne volená údržba trávnika sa odzrkadlí na jeho celkovom zdraví a kondícii. Jednotlivé zásahy sú zacielené na starostlivosť nielen o nadzemnú, viditeľnú časť trávnika, ale najmä o nemenej dôležitý koreňový systém. Ak je trávnik správne založený a pravidelne udržiavaný, bude odolný aj voči chorobám, burinám a škodcom.
 • Povýsadbová údržba - valcovanie
Či už trávnik zakladáme výsevom trávnej zmesi alebo položením trávových kobercov, nemali by sme opomenúť jeho valcovanie. Vďaka valcovaniu sa podporí kontakt trávneho semena alebo koreňov trávy s pôdou. Pri valcovaní zohľadňujeme typ pôdy, ktorý sa nachádza v záhrade. Pri nepriepustných, ílovitých pôdach sa snažíme vyhnúť dodatočnému zhutňovaniu pôdy.
 • Zavlažovanie trávnikov
Dostatočný prísun vlahy je pre všetky rastliny, vrátane trávnatých porastov, esenciálny a ničím nenahraditeľný. Už aj v našich podmienkach sa počas letných mesiacov čoraz viac stretávame s obdobiami extrémneho tepla a sucha, bez zrážok. Práve preto odporúčame do záhrad ešte pred samotným založením inštalovať automatický závlahový systém. Vďaka nemu je polievanie trávnikov jednoduché, optimalizované a oveľa efektívnejšie ako ručné zavlažovanie hadicou alebo povrchovými postrekovačmi. Závlahový systém je vždy navrhovaný takpovediac “na mieru” pre každú záhradu, zohľadňujúc zdroj vody a celkový koncept záhrady.
Kosenie trávnika je spolu so zavlažovaním najzákladnejší a najčastejšie vykonávaný typ údržby. Intenzita kosenia je priamo spojená s typom trávnika, ktorý sa v záhrade nachádza. Extenzívne trávniky si vyžadujú len sporadické kosenie (2x za rok). Vo veľkej väčšine okrasných záhrad sa však nachádzajú trávniky rekreačné alebo športové, ktoré si vyžadujú pravidelné kosenie, spravidla 1x do týždňa. Vďaka správnemu koseniu sa podporuje hustota trávnatého porastu, znižuje sa množstvo machov a burín. Intenzita kosenia by mala byť prispôsobená poveternostným podmienkam - v letných horúčavách sa odporúča ponechať trávnik vo väčšej výške, aby nedochádzalo k jeho vysychaniu. Rovnako je vhodné trávnik kosiť keď je tráva a pôda aspoň sčasti suchá. Pri kosení platí zásada jednej tretiny - z dĺžky trávnych stebiel by nemala byť odkosená viac ako jedna tretina.
 • Prerezávanie trávnika - vertikutácia
Túto činnosť vykonávame za účelom prerezania koreňov trávnika, čím podporujeme tvorbu nových koreňov a teda aj novej trávy. Vertikutácia trávnika je dôležitou súčasťou údržby stagnujúcich a prestarnutých trávnikov. Okrem podporenia rastu trávnika sa pomocou vertikutácie vykonáva aj odstraňovanie machu a nízko koreniacich burín. Vertikutáciu realizujeme v jarnom a jesennom období.
 • Prevzdušňovanie trávnika - aerifikácia
Aerifikácie trávnika je zacielená na zvýšenie pórovitosti pôdy trávnikov, čím sa zlepšuje prístup vzduchu, vlahy a živín ku koreňom trávnika. Takto podporený koreňový systém je vitálnejší, vytvára namiesto hrubých koreňov, početné jemné koreňové vlásočnice, čo sa prejaví aj na vzhľade trávnika. Prevzdušňovaním tiež pomáhame predchádzať chorobám trávnikov. Po vertikutácii a aerifikácii môžeme trávnik pieskovať - pomocou kremičitého piesku sa optimalizuje rozklad organických častí, trávnik sa rýchlejšie obnovuje.
 • Hnojenie trávnika
Podobne ako stromy a kry, aj trávnik ako zmes bylín potrebuje v priebehu svojho života dopĺňať živiny. Čím intenzívnejšie využívaný a kosený je trávnik v našej záhrade, tým častejšie si bude vyžadovať hnojenie. Na trhu môžeme nájsť viacero druhov hnojív, ktoré sú vhodné pre hnojenie trávnikov v rôznych ročných obdobiach, líšia sa tiež zložením a svojou formou (organické a minerálne hnojivá).
 • Odburiňovanie trávnika
Žiadny majiteľ záhrady sa nevyhne zakoreňovaniu semien buriny vo svojom trávniku. Semená burín sa do záhrad dostávajú z okolia vetrom, a tak podobne ako záhony, aj trávnik zbavujeme priebežne od nežiadúcich rastlín (buriny). Už pred samotným založením trávnika je potrebné pôdu ošetriť tak, aby sa v nej eliminovali semená burín. Odburiňovanie trávnika je dôležité najmä v prvých rokoch po jeho založení, nakoľko jeho koreňový systém ešte nie je dobre vyvinutý a zakorenenie burín je preto omnoho jednoduchšie ako pri dobre zakorenených a prosperujúcich trávnikoch. Podľa množstva a druhu buriny volíme spôsob jej odstraňovania. Ten býva spravidla mechanický alebo chemický. Mechanické odstraňovanie zahŕňa ručné vytrhávanie burín, ich vyčesávanie, vyberanie buriny pomocou na to určených nástrojov. Chemicky sa ošetrujú rozsiahlejšie zaburinené plochy prostredníctvom na to vyvinutých prípravkov - herbicídov. V tomto prípade rozlišujeme herbicídy dvoch druhov - selektívne a kontinuálne. Ako sme už spomínali vyššie, pravidelné kosenie a správna vertikutácia tiež vo veľkej miere napomáhajú k odstraňovaniu burín z trávnika.
aerifikacne sandale jpg
Aerifikačné sandále prispôsobiteľné na akúkoľvek obuv

Údržba okrasných záhonov

- Dekoratívne záhony bývajú zložené z drevín, trvaliek, cibuľovín, dvoj a jednoročných rastlín a sú preto najdynamicky meniacim sa prvkom záhrady. Rastliny v okrasných záhonoch prinášajú do záhrady rozličné farby a textúry, premenlivosť prvkov. Pomocou záhonov sa vytvára celková koncepcia záhrady, rozdeľujú jej časti, uzatvárajú jednotlivé celky. Správne navrhnutý a profesionálne udržiavaný záhon je zaujímavý počas celého roka, dokonca i v zimnom období. Záhradná architektúra už niekoľko rokov podlieha trendom kde sa v záhonoch využívajú druhy rastlín s nízkymi nárokmi na údržbu. Rovnako sa uplatňuje menej formálny typ výsadieb, predpokladá sa prirodzené vysemeňovanie rastlín v záhonoch, podporuje sa premiešavanie druhovo blízkych rastlín. Žiadny záhon však nie je bezúdržbový, a aby svojho majiteľa odmenil krásnym vzhľadom a bohatým kvitnutím, je potrebné realizovať niekoľko dôležitých zásahov. Pri záhonoch je v rámci údržbu podstatné dokonale poznať nároky jednotlivých druhov rastlín.

- Podobne ako pri trávniku je esenciálnou zložkou starostlivosti o okrasné záhony pravidelná zálievka. Pri intenzite a množstve zálievky zohľadňujeme druh rastlín a stanovište, na ktorom sa nachádzajú. Pri realizácii automatického závlahového systému sa do záhonov inštaluje kvapková závlaha. Pre dlhšie udržanie vlahy v pôde používame vrstvu z mulčovacieho materiálu, ktorý zabraňuje odparovaniu vody. Mulčovanie tiež chráni záhony pred zachytávaním sa buriny. Mulčovací materiál preto do záhonov podľa potreby dopĺňame.

- Dôležitou súčasťou údržby rastlín v záhonoch je ich rez. Správne načasovaným rezom môžeme podporiť opakované kvitnutie a predĺžiť jeho trvanie. Rezom rastliny zmladzujeme, ale aj pripravujeme na obdobie vegetačného kľudu v zime. Pravidelne odstraňujeme odumreté časti rastlín. Rez vždy vykonávame podľa nárokov jednotlivých rastlinných druhov. Napríklad, niektoré druhy krov a trvaliek majú duté stonky, do ktorých by sa po zrezaní mohla dostať voda, ktorá by po zamrznutí rastlinu poškodila. Preto sa v prvom rade riadime nárokmi konkrétneho druhu rastliny na údržbu.

- Pre optimálnu kondiciu rastlín odporúčame dopĺňanie živín vo forme hnojiva. Podobne ako pri reze rastlín, je dôležité pamätať na nároky konkrétneho druhu. Záhony tiež pravidelne odburiňujeme, odstraňujeme odumreté rastliny a dopĺňame na ich miesto nové.
vhodne naradie do zahonov jpg
Výber vhodného náradia Vám uľahčí prácu v záhonoch

Rez drevín

Rez a tvarovanie drevín patrí k najdôležitejším zásahom, ktoré ovplyvňujú správny rast dreviny, ich kvitnutie a pri úžitkových drevinách tiež úrodu plodov. Pri vzrastlých stromov je veľmi dôležité vykonávať rezy podľa známych zásad, inak môžeme dreviny nenávratne poškodiť. Rez drevín musí vždy vychádzať z vedomostí o konkrétnom druhu rastliny ako sú doba kvitnutia, plodenia, prirodzený habitus, ale i stanovište rastliny a jej schopnosť zmladzovania. Spôsob rezu drevín sa odlišuje aj od veku rastliny a cieľa, ktorý pri rezaní dreviny sledujeme.

Pri vzrastlých solitérnych stromoch je často potrebná profesionálna technika. Rez týchto stromov je preto vhodné zveriť do rúk odborníka. Rez mladých drevín realizujeme za účelom zapestovania ideálneho rozloženia vetiev, u stromov koruny. Čím skôr sa drevina orezáva, tým lepšie regeneruje a rany po reze sa rýchlejšie zaceľujú. Predpokladom pre optimálne hojenie rán je dobre naplánovaný a čisto prevedený rez, pri ktorom sa nepoškodia rastlinné pletivá a kôra. Pri dospelých drevinách by rez mal byť zameraný na odstraňovanie poškodených vetiev. Vyhýbame sa mohutnému orezávanie drevín, ktoré by mohli znížiť vitalitu rastliny.

Základné druhy rezov sú:
 • Povýsadbový rez
 • Výchovný rez
 • Udržiavací rez
 • Zmladzovací rez
 • Zdravotný rez
rez drevin s ostrym nastrojom jpg
Rez je potrebné vykonávať zásadne iba s ostrým nástrojom

Údržba závlahových systémov

Nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o okrasnú záhradu je aj údržba jej technologických prvkov. Takými sú automatické závlahové systémy, ktoré prinášajú potrebnú vlahu záhonom a trávnikom v záhrade. Počas roka pravidelne kontrolujeme funkčnosť a čistotu jednotlivých častí závlahového systému. Pred zimou je potrebné zo systému vypustiť vodu tzv. zazimovaním. Na jar sa pred spustením kontroluje celý systém, vrátane riadiacej jednotky. Do systému sa opätovne po zimnom období privádza voda. Optimálnou údržbou závlahového systému zefektívnime jeho funkčnosť a predĺžime životnosť jednotlivých komponentov.
zavlahovy system a zdrava zahrada jpg
Závlahový systém je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej a zdravej záhrady

Údržba jazierok

- V jarnom období preverujeme kvalitu vody v čase topenia sa snehu, odstraňujeme kusy ľadov, v ktorých sa môžu nachádzať odumreté rastliny. Okrem odumretých rastlín odstraňujeme aj uhynuté živočíchy. Súčasťou jarnej údržby jazierka je kontrola technických zariadení a vykonávanie ich údržby. Pred spustením potôčikov a vodopádov odstraňujeme nánosy biologického odpadu.

- V lete je potrebné odstraňovať riasy a listy napadané do jazierka, odstraňujeme tiež klíčiace semená náletových rastlín a burín. Pri kvitnúcich rastlinách podporujeme ich rast odstraňovaním odumretých častí. Pravidelne kontrolujeme teplotu vody a obsah kyslíka v nej, ak hrozí vysychanie rastlín, dopĺňame do jazierka vodu. Na jeseň je potrebné pokračovať v odstraňovaní listov, odumretých a odkvitnutých častí rastlín, vyviazať trávy v okolí jazierka. Opäť kontrolujeme kvalitu vody, filtračné zariadenia a čerpadlá. Pred príchodom mrazov vypúšťame vodu z potrubia a vyprázdňujeme zberné nádrže.

Plánujete na údržbu Vašej záhrady radšej osloviť profesionálov?

V prípade záujmu o pravidelnú údržbu Vášho trávnika (po dohode aj kompletnej záhrady) počas celej vegetačnej sezóny nás môžete kontaktovať cez náš kontaktný formulár alebo si priamo naše služby objednať.