quote-iconVypočítať cenu

Záhradné projekty

zahradny projekt
Autor: Ing. Barbora Slabeciusová, PhD.
Dátum: 22.2.2024
Prečítané: 237x

Rozhodli ste sa využiť služby záhradného architekta a chceli by ste vedieť ako prebieha tvorba projektu záhrady a ako záhradný projekt vyzerá?

Na začiatok je dôležité uvedomiť si, že záhradný projekt je vždy vypracovaný pre zákazníka na mieru. Keďže kvalitný záhradný projekt musí reflektovať špecifiká pozemku a obsahuje návrh živého materiálu, pri záhradách nie je možné aplikovať princíp katalógových projektov. Od vlastností pozemku ako sú veľkosť a svahovitosť sa zvyčajne odvíja aj výsledná cena za záhradný projekt.

Záhrada zhotovená na základe dobre premysleného projektu je už na prvý pohľad odlišná od záhrad, ktoré vznikajú spontánnymi a čiastkovými zásahmi. Záhradný projekt je vytvorený záhradným architektom, ktorý má na jeho tvorbu potrebnú kvalifikáciu a vzdelanie.

Záhradný architekt spracúva záhradný projekt zvyčajne v dvoch fázach. Prvou fázou je vytvorenie samotného návrhu - štúdie. Štúdia predstavuje ideový návrh záhrady. Za účelom vyhotovenia štúdie je potrebná osobná obhliadka pozemku a konzultácia s klientom. V rámci nej sa ujasňujú požiadavky a predstavy majiteľa záhrady, záhradný architekt si všíma danosti pozemku, existujúce objekty na ňom, jeho potenciály a limity. V určitých prípadoch je možné obhliadku pozemku a osobné stretnutie s klientom nahradiť aj online konzultáciou. Architekt bude v oboch prípadoch potrebovať situačné zakreslenie pozemku, v prípade, že ním majiteľ nedisponuje, je potrebné vyhotoviť jeho zameranie.
zahradne projekty
Odporúčame si zvoliť záhradného architekta, ktorý dokáže svoj návrh prezentovať nielen pomocou pôdorysu, ale aj vo forme 3D vizualizácie. V súčasnosti je používanie vizualizačných softvérov bežné a dostupné aj v záhradnej architektúre. Vďaka 3D vizualizácii sa záhradný projekt stáva pre zákazníka lepšie čitateľný a zrozumiteľný. Na základe štúdie by mal majiteľ záhrady nadobudnúť jasnú predstavu o podobe budúcej záhrady
Vytvorenú štúdiu záhradný architekt konzultuje so zákazníkom, mení jednotlivé časti, zapracúva pripomienky podľa požiadaviek klienta. Po odsúhlasení štúdie - návrhu, architekt vypracuje dopodrobna detailizovanú dokumentáciu záhrady - realizačný projekt. Realizačný projekt musí byť vypracovaný tak, aby bolo podľa neho možné záhradu realizovať akoukoľvek realizačnou spoločnosťou bez nutnosti ďalších konzultácií s architektom. Záhradný architekt pri tvorbe realizačného projektu podľa potreby spolupracuje s profesistami ako napr. stavebný inžinier, elektrikár, špecialista na automatické závlahové systémy, atď. Preto majte na pamäti, že cena záhradného projektu v sebe zahŕňa aj služby uvedených profesistov.

  • Realizačný projekt obsahuje čiastkové projekty podľa typu prvkov navrhnutých prvkov v záhrade. Obsah záhradného projektu sa teda líši od záhrady k záhrade.
projekt zahrady
3D vizualizácia záhradného projektu - vstupná časť od ulice (žiadaná Olea europaea - Oliva európska)
Návrh rastlín býva označovaný aj ako projekt sadových úprav. Ten obsahuje výkres rozmiestnenia rastlín, rastliny sú očíslované, v legende je zvyčajne uvedený latinský názov rastlinného druhu vrátane jeho kultiváru a potrebného počtu kusov. Záhradný architekt uvádza tiež požadovanú veľkosť rastliny, resp. jej rastovú formu. Toto je obzvlášť dôležité pri dominantných drevinách. V časti sadové úpravy sa nachádza okrem zoznamu rastlín aj výkaz/výmer plôch. Podľa tohto údaju vie realizátor záhradných úprav aká veľká plocha záhrady bude pokrytá trávnikom, mulčovacím materiálom, štrkom a pod. Projekt sadových úprav obsahuje zväčša vytyčovací a osadzovací výkres. Záhradný architekt môže vytvoriť aj výkres sadovníckeho detailu pre výsadby, ktoré si vyžadujú presné a detailné osadenie rastlinami.

Ďalšou dôležitou časťou záhradného projektu je výkres závlahového systému. Ten vytvára špecialista na automatické závlahové systémy. K naprojektovaniu závlahového systému je potrebný celkový návrh záhrady a údaje o umiestnení a výdatnosti zdroja vody. Závlahový systém je projektovaný pre trávnaté plochy (postrekovače) a pre záhony s výsadbou (kvapková závlaha).

Dokumentáciu stavebných objektov zabezpečuje stavebný inžinier. V záhradách ide najmä o stavby ako sú garáže, murované záhradné domčeky, exteriérové kuchyne, záhradné altánky, pergoly, ale aj oporné múry. Záhradný architekt alebo stavebný inžinier upozorní klienta, kedy je potrebné požiadať príslušný úrad o stavebné povolenie, resp. ohlásiť drobnú stavbu.

  • Dokumentáciu prvkov drobnej architektúry a mobiliáru, ktoré si nevyžadujú projekt stavebného inžiniera zakresľuje záhradný architekt.

3D vizualizacia zahrady
Nočný náhľad zo spracovaného záhradného projektu vstupnej časti moderného rodinného domu s vianočným osvetlením (zimná vizualiácia záhrady počas sneženia). Projekt vypracovala spoločnosť Exterior Slovakia s.r.o. (zdroj web: zahradny-projekt.sk)
Pri vodných prvkoch sa samostatná projektová dokumentácia vypracúva pri prvkoch väčšieho rozsahu ako sú napríklad bazény a veľké záhradné jazierka. Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť aj údaje o technológii vodných prvkov.

Každý z týchto celkov musí byť vyjadrený graficky v náležitej mierke (výkres) a aj tabuľkovo (výkaz/výmer). Pre detailizáciu sa využívajú architektonické detaily a rezy. Súčasťou záhradného projektu môže byť aj textová časť - sprievodná správa. Záhradný projekt môže tiež obsahovať video prehliadku priestoru záhrady. Na základe realizačného projektu je možné vypracovať cenovú ponuku na realizáciu záhrady - vrátane ceny za materiál a prácu. Záhradný projekt je v súčasnosti vždy spracovaný v elektronickej forme, čo umožňuje jeho online konzultácie s klientom, ale aj s realizátormi a profesistami, ktorí sa podieľajú na tvorbe záhrady.